Oferta

OFERTA BADAŃ PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

 • Badanie oleju napędowego:

  Zakres oznaczeń fizykochemicznych:

  • lepkość kinematyczna w 40°C,
  • działanie korodujące na miedź,
  • temperatura zapłonu,
  • gęstość,
  • zawartość wody,
  • zawartość siarki,
  • skład frakcyjny metodą destylacji normalnej

  Cena kompletu badań jednej próbki wynosi 1182 zł netto
   

 • Badanie olejów smarowych (lub przemysłowych)

  Zakres oznaczeń fizykochemicznych

  • lepkość kinematyczna w 40°C
  • wskaźnik lepkości,
  • gęstość,
  • temperatura zapłonu,
  • rezerwa alkaliczna,
  • liczba kwasowa,
  • smarność met. czterokulową,
  • temperatura mętnienia,
  • odporność oksydacyjna w bombie rotacyjnej

  Cena kompletu badań jednej próbki wynosi: 1529 zł netto
   

 • Badanie smarów plastycznych

  Zakres oznaczeń fizykochemicznych

  • konsystencja,
  • lepkość dynamiczna,
  • właściwości przeciwkorozyjne met. dynamiczną,
  • stabilność mechaniczna,
  • temperatura kroplenia,
  • smarność metodą czterokulową

  Cena kompletu badań jednej próbki wynosi: 2824 zł netto