Oferta

Firma BETiS wydaje ekspertyzy i opinie techniczne z zakresu:

  • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • obiektów zaplecza technicznego transportu,
  • wyceny maszyn i urządzeń,
  • wyceny pojazdów,
  • kalkulacji szkód komunikacyjnych,
  • rekonstrukcji wypadków drogowych.